Hoạt động ngoại khóa của HS K11

NGOẠI  KHÓA TỔ SINH – CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2016 -2017 Để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, xây dựng niềm tin và  khơi dậy tinh thần sáng tạo của học sinh, thứ bảy ngày 18/02/2017, Tổ Sinh – Công nghệ phối hợp với Khoa nông học trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức buổi ngoại khóa cho học sinh khôi 11 – Ban B. Tham dự Buổi ngoại khóa gồm có Giảng viên: Lê Thị Thu Hường và Trần Thị Triêu Hà…

Chi tiết