Hướng dẫn triển khai hội thảo công tác chủ nhiệm năm 2016-2017

Hướng dẫn tổ chức hội thảo theo chủ đề: “Công tác chủ nhiệm lớp với hoạt động học và tự học của học sinh đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trung học”

1. Mục đích hội thảo

Hội thảo hướng đến việc khẳng định vai trò của Công tác chủ nhiệm lớp với hoạt động học và tự học của học sinh đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trung học; chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện tại cơ sở…; rút ra những bài học thiết thực, có giá trị để vận dụng vào thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, đáp ứng tốt những yêu cầu về đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Nội dung của hội thảo

Sở Giáo dục và Đào tạo gợi ý một số nội dung sau:

– Các giải pháp để xây dựng tập thể lớp vững mạnh.

– Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc nâng cao chất lượng văn hóa và hạnh kiểm theo hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

– Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu.

– Nâng cao hiệu quả các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh (ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp…)

– Giáo dục kỹ năng sống (giao tiếp, lãnh đạo, thuyết trình, hùng biện, hợp tác, chia sẻ…) giúp học sinh tự tin hòa nhập và khẳng định bản thân.

– Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tăng cường vận dụng các kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

– Công tác phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh trong việc bồi dưỡng kiến thức văn hóa và rèn luyện phẩm chất năng lực học sinh.

– Vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong việc nâng cao hoạt động học và tự học của học sinh đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

3. Thời gian: Các đơn vị chủ động sắp xếp kế hoạch, xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức hội thảo từ ngày 07/03 đến ngày 15/4/2017.

4. Quy trình tổ chức thực hiện

– Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên chuẩn bị ý kiến thảo luận, tham luận tại hội thảo theo các nội dung trên.

– Thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường.

– Xây dựng kế hoạch, xác định thời gian tổ chức hội thảo.

– Tổ chức hội thảo.

5. Công tác báo cáo

Các đơn vị  báo cáo về Sở (qua phòng GDTrH) các nội dung theo thời gian quy định như sau:

– Kế hoạch tổ chức hội thảo (gửi trước thời điểm tổ chức hội thảo ít nhất 1 tuần) để theo dõi, chỉ đạo.

– Kết quả tổ chức hội thảo tại đơn vị và một đến hai báo cáo tham luận có chất lượng (gửi sau khi kết thúc hội thảo).

(Nguồn: Sở GD-ĐT)

 

Bài viết liên quan

One Thought to “Hướng dẫn triển khai hội thảo công tác chủ nhiệm năm 2016-2017”

Leave a Comment

www.000webhost.com